Inert Gazlı Söndürme Sistemleri

Novata tarafından mühendisliği, tasarımı, satışı, montajı, süpervizörlüğü ve bakımları yapılan İnert gazlı (Argon) yangın söndürme sistemlerinin tamamı uluslararası sertifikalara sahip olup, sistemler Avrupa ve Kanada’dan ithal edilmektedir. İhtiyaca göre hem 200 bar, hem 300 barlık sistemler tedarik edilebilmektedir. Bu alternatif sistemler, sistem kurulumu için ihtiyaç duyulan alan ve yatırım maliyeti arasında optimizasyon yapma imkanı sağlar. Hidrolik hesaplar ve projelendirmeler için kullanılan yazılım ise VDS-Almanya onaylıdır.
rnİnsan sağlığına zararı olmaması ve büyük hacimlere ekonomik çözümler getirmesi sebebiyle, yaygın olarak kullanılan temiz gazlı söndürme sistemlerinden biridir. Söndürme prensibi uygulama yapılan mahaldeki oksijen konsantrasyonunun %15 değerine düşürülerek yanmanın sona erdirilmesi prensibine dayanır.

Başlıca Kullanım Alanları:

 • UPS – kesintisiz güç kaynakları yangın söndürme sistemlerinde
 • Bilgisayar “Server” ve “Kompanzasyon” yangın söndürme sistemlerinde
 • HES ve termik santral türbinlerinde
 • Transformatör yangın söndürme sistemlerinde
 • Müze yangın söndürme sistemlerinde
 • Manyetik medya yangın söndürme sistemlerinde
 • Elektrik dağıtım panolarında
 • Arşiv yangın söndürme sistemlerinde
 • Laboratuvarlarda çeker ocaklarda
 • Jeneratör, kompresör, havalandırma ünitelerinde,
 • Tüm elektrik ve elektronik sistemlerde
 • Kablo galerilerinde,
 • GSM link istasyonları ve kabinlerinde
 • Doğalgaz gaz dağıtım istasyonlarında
 • Depo yangın söndürme sistemleri
 • Kimya sektöründe yangın söndürme sistemlerinde
 • Kasa dairelerinde, ATM sistemlerinde, banka para taşıma araçlarında
 • Askeri tesislerde, haberleşme sistemlerinde, tanklarda ve zırhlı araçlarda
 • Gemilerde, kargo, makina dairesi, porsun ambarları ve enerji panellerinde kullanılır.