Köpük Jeneratörleri

İsviçre ve yurtiçinden imal ettiğimiz köpük konsantrasyonlarını kullanarak tasarladığımız, köpüklü sprinkler sistemleri hidrolik hesapları ve projelendirmeleri için VDS-Almanya onaylı hidrolik hesap programı ile oluşturulmaktadır.

Köpük jeneratörlü sistemler; hacimlerinin büyük bölümünün köpükle doldurulması gerekli olan alanlara uygulanır. Sistemin amacı, yüksek genleşmeli köpük konsantrasyonları kullanılarak, oluşan köpüğün yüksek oranlarda genleşmesini sağlayıp, hacmin içini köpükle kaplamak ve bu sayede yangının havayla temasını kesip yangını söndürmektir. Tasarımlar NFPA11 standartları baz alınarak yapılmaktadır ve yanma hızı çok yüksek olan hacimlerde kullanılması tavsiye edilmektedir.