Köpüklü Sprinkler Sİstemleri

İsviçre ve yurtiçinden imal ettiğimiz köpük konsantrasyonlarını kullanarak tasarladığımız, köpüklü sprinkler sistemleri hidrolik hesapları ve projelendirmeleri için VDS-Almanya onaylı hidrolik hesap programı ile oluşturulmaktadır.

Köpüklü sprinkler sistemleri, mekanın risk sınıfına ve maliyet analizlerine bağlı olarak; ıslak borulu köpüklü sprinkler sistemleri ve kuru borulu köpüklü sprinkler sistemleri olarak tasarlanabilmektedirler.

Başlıca Kullanım Alanları:

  • İlaç, gıda, lastik, baskı, akaryakıt üretim ve depolama tesisleri
  • Yanıcı – parlayıcı kimyasal madde üretim tesisleri ve depoları
  • Uçak ve helikopter hangarları
  • Akaryakıt dolum istasyonları
  • Deniz sektörü kargo tankları ve kimyasal madde tankları
  • Tersanelerde iskele ve marinalar
  • Rafineriler
  • Savunma sanayi açık-kapalı depolar ve dolum istasyonları