Alev Dedektörleri

Bu detektörler yine optik prensibi kullanırlar. Her yanan maddenin kendine has bir alev özelliği vardır. Alevin içindeki her bir rengin ayrı bir dalga boyu vardır. Yapısı ise alevi algılayan optik hücreden oluşmuştur. Bu hücreler ışığa duyarlı malzemelerden oluşmuş olup, iletkenliği belirli dalga boylarına maruz kaldığında değişir.

Bu hücreler bir yarı iletkenin üzerine önce buharlaştırılıp sonra yoğunlaştırılan altın, titanyum, bizmut gibi maddelerden oluşmaktadır. Bu maddelerin işlenmesi ve karıştırılması sonucunda belirli dalga boylarına göre ayarlanmasını sağlar. Bu detektörler ani patlama veya parlamanın olabileceği, patlayıcı sıvı veya gazların olduğu hızlı algılamanın gerektiği kimyasal tesislerde, petrol üretim tesislerinde, askeri işletmelerde, boya fabrikalarında, uçak hangarlarında, madenlerde vb. yerlerde kullanılır.

Alev detektörleri, gözle görülebilen veya görülemeyen alevli, dumansız yanıcı sıvı ve gaz yangınlarını, açık sahadaki karbon ve plastik bazlı yangınları kolay ve çabuk bir şekilde algılamaktır.

Sadece IR, sadece UR veya bu iki prensibin birleştirildiği UV / IR alev detektörleri mevcuttur. UV alev detektörünün bir dezavantajı güneş ışığı karşısında yanlış alarm vermesidir. Bu yönden bu tür ortamlarda Solar Blind (güneş ışığından etkilenmeyen) özellik eklenmelidir.