Gaz Dedektörleri

Doğalgaz, Metan, Propan, Hidrojen gibi yanıcı ve patlayıcı gazların bulunduğu ortamlar için tespit edilen limit değerlerini aşması durumunda alarm vererek muhtemel patlama ve yangınları engelleyen detektör türüdür. Her gazın kendine özgü limit patlama değeri farklıdır. Bu yüzden bu gazları algılayan detektörlerde her gaz için ayrı olarak imal edilirler.

Bir gaz alarm detektörü ve sistemi şu ana elemanlardan oluşur:

  1. Algılayıcı Sensor (Pelistör)
  2. Elektronik Kontrol Panosu
  3. Sesli/ Işıklı Uyarı Cihazları
  4. Otomatik Gaz Kesme Vanası

Bu sistemler ilk üç elemanını kendi içinde barındırabilen küçük ölçekli sistemler olabildiği gibi, hepsi ayrı ayrı bir gelişmiş sistem bütününü oluşturan şekilde de olabilir.

Gaz detektörleri, gaz kaçağı riski bulunan mahalle yerleştirilip, gaz kaçağı halinde kendi bünyesinde oluşturduğu elektriksel değişimi kontrol panosuna aktaran bir ünitedir. Bu nedenle kullanıldığı yöntem güvenilir bir sistem oluşturması açısından çok önemlidir.

Bu tip detektörlerde kullanılan iki ana sensor bulunur;

  • Yarı İletken (Semi-Conductor) Esaslı Sensörler,
  • Katalitik Yanma Esaslı Sensörler.