Grafik Yazılımları

Tehlike durumunda hızlı ve net bir genel bakış gösterir. İyi organize edilmiş kullanıcı arayüzü, opsiyonel bir ikili ekran modu ve ilgili bina planlarının acil görüntüsü, sorumlu yetkili için hızlı baskı fonksiyonu, ALVIS’i ayıran özelliklerdir. Esnekliğin daha fazla özelliği, olayları e-mail ya da SMS aracılığıyla ileterek isteğe bağlı olarak parametreleştirilebilir, Çok kullanıcılı sisteme genişleme opsiyonu ve tehlike yönetiminin bütün uygulamalarını uyarlama olasılığı (hırsız alarm, yangın algılama ve CCTV) mevcuttur. ÖNORM F 3003 gereğince onaylayan ALVIS’ in, çeşitli tehlike algılama sistemlerine arayüzleri vardır.

LST Yangın Kontrol Panelleri Serisi BC216, BC016, BCnet216 ve Söndürme Kontrol Paneli LCnet216’nın parametre kurulumu için tek tip araç PARSOFT, çeşitli fonksiyonları aracılığıyla, kolay işletilebilmesiyle karışık uygulamalarda bile parametre kurulumuna ikna eder. İyi organize edilmiş Windows® kullanıcı arayüzü, minimal eğitim çabası gerektirmesinin diğer bir sebebidir.