Hat Tipi Isı Algılama

Hat tipi ısı detektörleri, temelde bir çift iletken ve ısıya dayanıklı kablodan oluşur. Bu kablolar normalde birbirinden ısı karşısında eriyen polimer koruyucu bir tabaka ile ayrılmıştır. Ortam sıcaklığı belirli bir değere ulaştığında koruyucu tabaka erir ve teller birbirine değerek kısa devre oluşturur. Bu kısa devre, sistemde alarm olarak algılanır. Bir alarmdan sonra sistemin tekrar kullanılması için bu eriyen bölgenin bulunup değiştirilmesi gerekmektedir, aksi halde yeniden kullanılamaz.