Duman Tahliye Sistemleri

Duman kontrolünün olmadığı ve tahliye sistemlerinin yetersiz olduğu binalar, itfaiyenin dışardan müdahalesi sırasında çok tehlikeli durumlar oluşturabilmekte ve önlenmesi zor tehlikelere yol açmaktadırlar. Yangın sırasında oluşan oksijen eksikliği sebebi ile tam olarak yanmamış sıcak gaz kütlesi tavana ulaşmakta ve belirli bir süre sonunda alevin yarattığı ısı ile uzak kenarlardan tekrar yer seviyesine inmektedir. Yangına dışardan müdahale etmek isteyen itfaiye personelinin girişleri açması ile de yanmamış gazlar oksijenle birleşmekte ve bu durum da büyük çapta patlamalara sebep olmaktadır.

Duman kontrol sistemleri için tesis edilecek sistemler, bina mimarisine uygun olmalı ve her türlü tehlike göz önüne alınarak projelendirilmelidir.

Duman tahliye sistemleri için tesise yerleştirilecek ve monte edilecek başlıca sistemler ise “çatı ventilasyon kapakları”, “jet-fanlar” ve “duman-yangın damperleri”dir.

Firmamız tarafından İtalya’dan ithal edilen çatı ventilasyon sistemleri projelendirmeleri ve montajları ise, yine kendi deneyimli personelimiz tarafından uluslararası standartlara ve müşteri teknik şartnamelerine uygun olarak yapılmakta bunlara göre devreye alınmaktadır.

Çatı Ventilasyon Sistemleri Nedir

Çatı ventilasyon sistemleri yahut bir başka adıyla duman tahliye kapakları, yangın anında oluşan dumanın atmosfere atımı için kullanılmaktadırlar. Özellikle tek katlı üretim tesisleri ve depolama alanlarında, kubbe şeklinde olan mimarilerde ve pozitif basınçlandırma sistemi olmayan yapılarda, yangın durumunda oluşan duman, hızlıca yapı üst kotunda toplanacak ve zamanla aşağıya doğru birikecektir. Bu durum hem yapının çelik yapı olması durumunda sehim yapmasına neden olacak, hem de içeride insan bulunması takdirinde ölümcül sonuçlara sebebiyet verecektir.

Duman tahliye kapakları sayesinde bina duman perdeleri ile zonlara ayrılmış olur. Yangın çıktığı anda ısı artışı ve duman ile algıma sağlayan duman kapakları açılır, burada önemli olan sadece aynı zon içindeki kapakların açılmasıdır, böylelikle dumanın sadece tek yönden çıkışı sağlanır ve fabrikada bulunan diğer mallara zarar vermeden duman tahliyesi sağlanır. Bir başka deyişle, duman kapakları ve duman perdeleri, birbirlerine entegre çalışmaktadırlar. Kapakların açılması karbondioksit patlamalı pnömatik silindirler ile yahut elektriksel olarak sağlanabilmektedir. Çatı ventilasyon sistemleri projenin her adımında firmamız tarafından takip edilmektedir.

Çatı Ventilasyon Sistemleri Kullanım Alanları

  • Endüstriyel tesisler
  • Depolar
  • Üretim alanları

Çatı Ventilasyon Kapağı

Özellikle fabrikalarda, depolarda ve büyük atriumlarda kullanılan duman tahliye kapakları, saydam polikarbonatlar sayesinde gün ışığından maksimum verimi sunarak doğal aydınlatma da sağlamaktadırlar.

Duman Tahliye Sistemleri
Bu sistemde ürün bulunamadı.